Managementsystemen

Een managementsysteem helpt om bedrijfsprocessen te beheersen en uw organisatie continue verder te ontwikkelen. Voor ons is het systeem een middel om uw doel te halen en niet andersom. Een managementsysteem moet helpen om een verbeterslag te maken in uw organisatie. 

Het managementsysteem kan vanuit verschillende normen worden opgezet: ISO 9001(kwaliteit), Groenkeur groenvoorziening en boomverzorging (kwaliteit) ISO14001(milieu),  ISO 45001( Arbo),  VCA (Veiligheid), BRL 9101 en de CO2 Prestatieladder. Deze normen bestaan deels uit dezelfde elementen. Daardoor is het mogelijk meerdere normen integraal in één managementsysteem te verwerken. Hierdoor ontstaat er een Integraal Management Systeem (IMS).

 Het managementsysteem stellen wij op volgens het volgende stappenplan:

 1. Tijdens een toelichting voor uw medewerkers lichten we toe waarom we het managementsysteem gebruiken, zo is iedereen betrokken, uiteindelijk moet het een hulpmiddel zijn voor de hele organisatie;
 2. Samen met uw medewerkers maken we een analyse van de kansen en bedreigingen van uw organisatie;
 3. Vanuit de kansen en bedreigingen stellen we samen met u en met uw medewerkers doelstellingen op;
 4. Aan de hand van de kansen en bedreigingen en de doelstellingen worden de processen en documenten opgesteld die nodig zijn voor uw organisatie.
 5. De doelstellingen, processen en documenten stellen wij op in een online documentmanagementsysteem die toegang bied voor alle medewerkers die dit nodig hebben;
 6. Aan de doelstellingen koppelen wij doelgerichte prestatie indicatoren die in het online documentmanagementsysteem worden ingevoerd;
 7. Periodiek stellen we een rapportage op van de voortgang en bespreken we de voortgang met u.

Het management systeem wordt opgesteld in een volledige online omgeving. Zo kunt u altijd en overal eenvoudig inloggen. Nadat het managementsysteem in uw organisatie geïmplementeerd is, volgt de echte start: onderhoud en input, voor een goed werkend systeem. FoQus Advies biedt u vervolg pakketten aan. Dit kan gaan om het opstellen van een periodieke voortgangsrapportage of het geheel verzorgen van uw Kwaliteit, arbo en milieu management.

ISO 9001

De ISO 9001:2015 norm bevat eisen aan een kwaliteitsmanagementsysteem voor uw organisatie. FoQus Advies kan samen met u de norm gebruiken als kapstok om invulling te geven aan uw kwaliteitsmanagementsysteem. Certificering is niet verplicht, maar het voldoen aan de eisen in de norm is van essentieel belang voor uw organisatie.

BRL Groenkeur

De Groenkeur is een uitbreiding op de ISO9001:2015 voor bedrijven die actief zijn in de groenvoorziening,boomverzorging en duurzame kwekerijproducten. De Groenkeur norm stelt naast kwaliteitseisen ook eisen aan voorbereidings  en uitvoeringsprocessen en de vakbekwaamheid van het personeel.

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • Continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • Beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • Voldoen aan de van toepassing zijn de wettelijke eisen.

VCA 

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een programma dat uw bedrijf helpt om veilig en gezond te werken en het aantal ongevallen te verminderen.

Bij een VCA gecertificeerd bedrijf moeten alle medewerkers een VCA certificaat hebben. De examens zijn met ingang van 1 september 2017 ingrijpend aangepast. Samen met u kijken we hoe we uw medewerkers zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op dit examen en dat zij ook een basiskennis veiligheid meekrijgen die toepasbaar is op de werkvloer.

Voor wie?

VCA is bedoeld voor bedrijven die veilig en gezond werken als kernwaarde hebben en hierin structureel willen investeren. Met name bedoelt voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken. Denk aan constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen,infra, grond weg en waterbouw, in fabrieken en installaties.

ISO 45001

ISO 45001 is de nieuwe managementsysteemnorm voor gezond en veilig werken. De nieuwe norm zal in 2021 definitief de OHSAS 18001-norm vervangen. Extern gericht is er vernieuwde aandacht risicomanagement buiten de organisatie en  naar leiderschap en betrokkenheid van werknemers, kortom: effectief arbo- en vooral ook competentiemanagement. De term ‘arbo’ is grotendeels vervangen door Gezond & Veilig werken (G&VW). Organisaties met een OHSAS 18001-certificaat krijgen drie jaar de tijd om over te stappen naar ISO 45001. 

CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat organisaties helpt bij het op structureel wijze reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven op de CO2-Prestatieladder krijgen bovendien korting bij aanbestedingen. Het instrument wordt gebruikt als CO2-managementsysteem.

BRL 9101 

BRL 9101 is een Beoordelingsrichtlijn voor het toepassen van verkeersmaatregelen. Door de toepassing van deze norm is het werkproces van het plaatsen van wegafzettingen geborgt. Veel wegbeheerders vragen om dit certificaat als er tijdelijke verkeersmaatregelen worden toegepast. Deze norm is goed te combineren met ISO 9001:2015.  Naast het implementeren van de norm, kunnen wij ook de verplichte opleiding BRL medewerker en BRL vakman verzorgen. 

 

Overzicht Offerte aanvragen

Richard Hoogendoorn

Veiligheidskundige | Adviseur | Trainer

Door de vele opgedane kennis en ervaring heeft Richard een goede professionele kijk op het geven van het juiste advies.

Stuur een e-mail 06 30 64 16 35

Richard Hoogendoorn

Neem vrijblijvend contact met ons op.

Bellen Mailen

De specificaties van FoQus Advies

 • Opstellen risico inventarisaties
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA
 • BRL 9101
 • CO2 prestatieladder
 • Opleidingen
 • Projectbegeleiding

Maak een afspraak

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Wij kijken naar u uit. U ook naar ons?

Bellen Mailen

Wilt u meer weten?

Wij zijn erg open en transparant over wie wij zijn en welke diensten we leveren. Vanwege privacy staan onze successen niet online. Wilt u hier meer over weten. Neem ook daarvoor gerust contact met ons op.

Over FoQus Advies

Wanneer bent u het beste bereikbaar?