Kwaliteit-, veiligheid en milieu managementsystemen op maat.

Wilt u een managementsysteem wat bijdraagt aan een optimaal resultaat van uw onderneming? FoQus advies zet op een praktische manier een managementsysteem op en implementeert deze toegespitst op uw organisatie. Met minimale inspanning  krijgt u inzicht in doelgerichte prestatie-indicatoren en in de voortgang van uw doelstellingen. Zo krijgt u maximaal resultaat dat helpt bij:

 • Bepalen, monitoren en halen van uw doelstellingen;
 • Het continue verbeteren van uw onderneming;
 • Voldoen aan de eisen van uw opdrachtgevers;
 • Voldoen aan wet en regelgeving.

FoQus adviseert en ondersteunt organisaties in het opzetten, implementeren en onderhouden van certificatie systemen, zoals ISO 9001 (kwaliteit), BRL Groenkeur(Kwaliteit) ISO 45001 (Arbo), ISO 14001 (milieu), VCA (VGM Checklist Aannemers) en CO2-Prestatieladder (CO2-reductie) BRL9101( toepassen tijdelijke verkeersafzettingen) Deze verschillende managementsystemen kunnen in combinatie worden geïntegreerd in een online managementsyteem.

Daarnaast is het opleiden van uw medewerkers van essentieel belang. Goed opgeleid personeel leveren een actieve bijdrage aan het Kwaliteit-, Veiligheid- en Milieubeleid. FoQus opleidingen zijn praktisch en sluiten aan bij de dagelijkse werkzaamheden van de medewerker en uw organisatie.

Richard Hoogendoorn

Veiligheidskundige | Adviseur | Trainer

Door de vele opgedane kennis en ervaring heeft Richard een goede professionele kijk op het geven van het juiste advies.

Stuur een e-mail 06 30 64 16 35

Richard Hoogendoorn

De specificaties van FoQus Advies

 • Opstellen risico inventarisaties
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • VCA
 • BRL 9101
 • CO2 prestatieladder
 • Opleidingen
 • Projectbegeleiding
contact bottom

Laten we kennismaken

Ieder bedrijf en ieder vraagstuk is anders. Laten we een kennismaking plannen om erachter te komen wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Maak een afspraak